Óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentése
Utolsó frissítés: 2020.10.07.

Az országgyűlés 2020. január 1-jétől a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.

A szülő,– kizárólag a TÁRGYÉV MÁJUS 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a KORMÁNYHIVATALOKAT jelölte ki. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány itt elérhető.

‼️Tehát, a Törökszentmiklósi Óvodai Intézménynek nincs jogköre, lehetősége a gyermeket felmenteni a kötelező óvodába járás alól, még indokolt esetben sem.

2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést.

Óvodai nevelésre kötelezett gyermek, az a gyermek, aki az adott év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Kolozsvári Andrea
intézményvezető

Megosztási lehetőségek:

Facebook