Óvodai térítési díj befizetésének módja

A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ig esedékes a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat által kiállított számla alapján.

Térítési díj befizetés lehetőségei:

– postai csekkes befizetés esetén: szülői nyilatkozat megtétele és az intézmény által elkészített és kiadott étkezési számla alapján lehetséges

-utalás szülői nyilatkozat megtétele és az intézmény által elkészített és kiadott étkezési számla alapján lehetséges a következő bankszámla számra: 10700309-67181124-51100005

Térítési díjak összege (2021.02.01-től érvényesek):

Egy vagy két gyermek esetén, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
Háromszori étkezést igénybe vevő Kétszeri étkezést igénybe vevő
519.- Ft 417.- Ft

Étkezés igényléséhez letöltendő dokumentumok:
– Ingyenes étkezés igényléséhez: 6. sz. Nyilatkozat (megtekintés)
– Térítési díj fizetési kötelezettség esetén: 5. sz. Nyilatkozat (megtekintés)

Tekintettel arra, hogy 2021. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal (5. sz. és 6. sz.) kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek
büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!

Facebook