TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

HIVATALOS OLDALA

Étkeztetések

ÓVODAI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA

a., A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ig esedékes a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat által kiállított számla alapján.

b., Térítési díj befizetés lehetőségei: – postai csekkes befizetés esetén: szülői nyilatkozat megtétele és az intézmény által elkészített és kiadott étkezési számla alapján lehetséges
-utalás szülői nyilatkozat megtétele és az intézmény által elkészített és kiadott étkezési számla alapján lehetséges a következő bankszámla számra:
10700309-67181124-51100005  

c., Térítési díjak összege (2020.02.01-től érvényesek):

Egy vagy két gyermek esetén, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
Háromszori étkezést igénybe vevő Kétszeri étkezést igénybe vevő
519.- Ft 417.- Ft

 

d., Étkezés igényléséhez letöltendő dokumentumok:

– Ingyenes étkezés igényléséhez: 6. sz. Nyilatkozat (megtekintés)

– Térítési díj fizetési kötelezettség esetén: 5. sz. Nyilatkozat (megtekintés)

Tekintettel arra, hogy 2020. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal (5. sz. és 6. sz.) kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek
büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!