Étkeztetések

A térítési díjak befizetése továbbra is utólag, a tárgyhónapot követő hó 15-ig esedékes a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat által kiállított számla alapján.

Térítési díj befizetés lehetőségei:

– postai csekkes befizetés esetén: szülői nyilatkozat megtétele és az intézmény által elkészített és kiadott étkezési számla alapján lehetséges

-utalás szülői nyilatkozat megtétele és az intézmény által elkészített és kiadott étkezési számla alapján lehetséges a következő bankszámla számra: 10700309-67181124-51100005

Térítési díjak összege (2023.03.01-től érvényesek):

Egy vagy két gyermek esetén, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Kétszeri étkezést igénybe vevő
635 Ft
Háromszori étkezést igénybe vevő
800 Ft

Étkezés igényléséhez letöltendő dokumentumok:

– Ingyenes étkezés igényléséhez: 6. sz. Nyilatkozat (megtekintés)
– Térítési díj fizetési kötelezettség esetén: 5. sz. Nyilatkozat (megtekintés)

Tekintettel arra, hogy 2023. január 1-től a minimálbér összege emelkedett, kérem vizsgálják felül, hogy a továbbiakban is jogosultak-e a jövedelmük alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre.

Amennyiben bármilyen változás következett be a már megtett Nyilatkozatokkal (5. sz. és 6. sz.) kapcsolatban, kérem az Intézmény felé jelezni szíveskedjenek!

 

A nyilatkozatokat minden gondviselőnek
büntetőjogi felelőssége tudatában kell/kellett megtennie!

Facebook