Az óvodai felvétel eljárásrendje
Utolsó frissítés: 2023.02.24.

1. sz. melléklet a 33/2022. (II.24.) K. t. számú határozathoz

AZ ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJE 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2023. szeptember 1-jétől) óvodai nevelésre kötelezett. 

 1. Az óvodai felvételhez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, amelyet az alábbi önkormányzati fenntartású óvodában illetve az intézmény üzemeltetési központjában be lehet szerezni, ill. letölthető a www.torokszentmiklos.hu vagy az www.tsztm-varovi.hu oldalakról.
 • Aranykapu tagintézmény- Törökszentmiklós, Arany J. u. 22.
 • Aranyalma tagintézmény-Törökszentmiklós, Almásy u. 9.
 • Napfény tagintézmény- Törökszentmiklós, Bajcsy – Zs. u. 9.
 • Napraforgó tagintézmény – Törökszentmiklós, Kossuth u. 21.
 • Nyitnikék tagintézmény – Törökszentmiklós, Damjanich u. 23.
 • Százszorszép tagintézmény – Törökszentmiklós, Herman O. u. 2/a
 • Tulipánkert tagintézmény – Törökszentmiklós, Hunyadi u. 14. 

A szülő által kitöltött jelentkezési lapot személyesen a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Üzemeltetési Központjában (Kossuth u.126. IV. em.) lehet beadni.

            A jelentkezési lap beadásakor az alábbi igazolványok bemutatása szükséges:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok 
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyája
 1. Veszélyhelyzet esetén a kitöltött JELENTKEZÉSI LAPOK beküldésére az alábbi lehetőségek adottak: 
 • postai úton küldhető az intézmény címére: Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény, 5200 Törökszentmiklós

Kossuth u.126. IV.em.

 • borítékban az intézmény külső postaládájába helyezhető

helye: EGYMI gyermekrendelőkhöz vezető oldalsó bejárata

 • borítékban az intézmény belső postaládájába helyezhető

helye: EGYMI IV. emelet

Veszélyhelyzet idején a személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok bemutatására a szülővel történő időpont egyeztetés után kerül sor.

AZ ÓVODAI JELENTKEZÉS idpőontja a Beíratkozás 2023 fül alatt található meg!

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kerül felvételre, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. 

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.torokszentmiklos.hu vagy a www.tsztm-varovi.hu oldalon.

A gyermekek felvételéről az intézmény vezetője dönt figyelembe véve a szülők és a tagintézmény-vezetők kérését, véleményét. 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság tagjai: az Oktatási Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az általa megjelölt Oktatási bizottsági tag), az intézményi Szülői Szervezet választmányának elnöke és a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény vezetője.

A jelentkezés után, az intézmény vezetője meghatározott időintervallumon belül dönt az intézményhez beérkező felvételi kérelmekről, döntéséről írásban, postai úton értesíti a szülőket. 

Ha a szülő azt kéri – az elektronikus elérhetőségének megadásával – elektronikus úton is értesítést kaphat felvételi kérelméről.

Az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény címére  kell írásban benyújtani. Az intézmény vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. 

A szülőnek a beíratás időpontjában kell felkeresnie az adott óvodát és beíratnia gyermekét. 

Beíratáshoz szükséges iratok:

 • értesítés óvodai felvételről
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok 
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek TAJ kártyáját

A gyermek óvodai felvételéről szóló értesítésben a szülő tájékoztatást kap arról is, hogy gyermeke melyik óvodába nyert felvételt, hová kell beíratnia.

Veszélyhelyzet esetén a beíratás időpontjáról, az adott óvoda vezetője időpontot egyeztet a szülőkkel.

Ha az óvodaköteles gyermek, az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő, a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Beíratkozás időpontjai:

Az óvodai jelentkezés időpontja:

2023. március 6-10-ig  7:00-17:00 óráig

Óvodai jelentkezés helyszíne: 

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Üzemeltetési Központ

Törökszentmiklós, Kossuth u. 126. IV.em.

Óvodai beíratás időpontja:

2023. április 24-27-ig de: 7:00-11.00 du: 14:00-17.00 

Óvodai beíratás helyszíne:

 • az adott tagintézmény, ahová a gyermek felvételt nyert

Pótbeíratás időpontja:

2023. május 22-én 7:00-17:00 óráig

Pótbeíratás helyszíne:

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Üzemeltetési Központ

Törökszentmiklós, Kossuth u. 126. IV.em.

 

Ovis hétköznapok

Az egészség értéke!

Az egészség értéke!

A gyermekek egészségtudatos magatartására, egészségük megőrzésére és a hozzájuk kapcsolódó szokások kialakítására minden nap nagy hangsúlyt fektetünk óvodánkban. Köszönjük Buzásné Jusztikának a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület elnökének, Dr. Erdei Márta...

bővebben
Mihály napi vásári forgatag

Mihály napi vásári forgatag

Szent Mihály napját régen a gazdasági év fordulójának tekintették, ekkor hajtották vissza a legelőről az állatokat, ilyenkor számoltatták el és szegődtették a pásztorokat és ekkor kezdődtek az őszi munkák: a kukoricatörés valamint a szüret. A Mihály napja vásárnap...

bővebben

Facebook