Pályázatok

HEFOP 3.1.4. „KOMP – Átkelés a kompetencia alapú oktatás területére” című projekt

 • Felkészülés a kompetencia alapú nevelésre
 • A kompetencia alapú nevelés megismerése, felmenő rendszerben
 • Képzés (12 fő)
 • Szakirodalom (tématerv javaslatok)

TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására az Aranykapu, Napraforgó tagintézményekben.

 • A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves kortól történő) óvodáztatását biztosító szakmai programok működtetése
 • Beóvodázási felelős kijelölése
 • Nyitott óvodai programok, játszóházi programok
 • Képzési programsorozat szülőknek
 • Fórum az óvoda-iskola átmenet témakörében
 • Egészségügyi és szociális szolgáltatók és az óvodák szakmai együttműködése- Szakmai fórum
 • Egészségügyi és szociális szolgáltatók és az óvodák szakmai együttműködése- Egészségnevelő nap

TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” projekt megvalósítása az Aranykapu és Napraforgó tagintézményekben.

 • A kompetencia alapú nevelés bevezetése
 • Csoportnaplók elkészítése (Aranykapu és Napraforgó tagóvodákban)
 • Háromszintű differenciált tervezés megvalósítása (Aranykapu és Napraforgó tagóvodákban)
 • IPR kidolgozása, bevezetése
 • Fórum az óvoda-iskola átmenet témakörében
 • Jó gyakorlatok átvétele
  Aranykapu:
  „Tedd és mond” (anyanyelvi)
  „Gyere velem” (drámapedagógiai)
  Napraforgó:
  „Hagyományok, mesterségek, szokások” multikulturális nevelés óvodai megvalósulása (Vésztő)
  Saját gyakorlat kidolgozás
  Aranykapu:
  A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése – dokumentációs rendszer
  Napraforgó:
  Cigány kulturális nevelés magyar nyelven
 • Képzések (15 fő)
 • Eszközfejlesztés (informatikai eszközök, meseládikó, szakkönyvek)

TÁMOP 3.1.1. Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósítása az Aranykapu és Napraforgó tagintézményekben

 • A BKÓP szakmai koncepciójának beépítése a pedagógiai programba
 • A családokkal való kapcsolat erősödése a programokon keresztül.
 • A programban részt vevő gyermekek fejlődésének mérése.
 • Képzés (21 fő)
 • Eszközfejlesztés

ÉAOP-5.1.1/D-12 – Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések az Észak-alföldi régióban c. pályázat megjelenése az Aranyalma, Aranykapu, Napfény, Napraforgó, Nyitnikék, Százszorszép, Tulipánkert tagintézményekben.

 • Törökszentmiklós Város Önkormányzatának kiadásában megjelenő helytörténeti segédanyag bevezetése az óvodai nevelésbe.
  Segédanyag:
  Bőszéné Szatmári – Nagy Anikó: Törökszentmiklós, a mesélő város
  -foglalkoztató füzet óvodásoknak-
 • A segédanyag elkészítésében közreműködő óvodapedagógusok (3fő)

TÁMOP 3.1.11.-12/2-2012-0086 „Óvodafejlesztés Törökszentmiklóson” az Aranyalma, Aranykapu, Napfény, Napraforgó, Nyitnikék, Százszorszép, Tulipánkert tagintézményekben.

 • Kapcsolatok formálása:
  – családok
  – tagóvodák
  – a város közintézményei és lakossága felé
 • Komplex állapotfelmérés
 • Humánerőforrás fejlesztése
 • Jó gyakorlatok átvétele
  „Magyar Mozgáskotta módszer”
 • Képzések (72 fő)
 • Eszközfejlesztés

ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007 Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése projekten belül ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007/1-5. mini projektek az Aranykapu, Napraforgó tagintézményekben.

 • Kedvesház Esélyteremtő program beépítése az Aranykapu és Napraforgó tagintézmények nevelési gyakorlatába.
 • Humánerőforrás fejlesztése
 • Képzés (22 fő)
 • Kedvesház pedagógia I.
  A „más”-ság megismerése, roma kultúra
 • Kedvesház pedagógia II.
  Közösségépítés és együtt tanulás, roma kultúra
 • Kedvesház pedagógia III.
  Hídépítés intézmény és család között
 • Mentorálás (14 fő)
 • Szupervízió (14 fő)

KEOP-2012-5.5.0/B – Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv és a KEOP Környezet és Energia Operatív Program költségvetési előirányzatból 129 443 613 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően Törökszentmiklóson öt tagóvoda (Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda) energetikai felújítására került sor.

Az Uniós irányelveknek megfelelően a megújuló energia felhasználását előtérbe helyezve, korszerű és környezetbarát megoldást jelent az érintett tagintézményekre nézve. Víz-víz rendszerű hőszivattyúval történő fűtésrásegítéssel kombinált variáció kiválasztására került sor, melyet úgy terveztek meg, hogy az épületek külső, termikus burkának javításával illetve a nyílászárók cseréjével összhangban jelentősen csökkenjen a hőveszteség. Így alacsonyabb fogyasztású, korszerű rendszerek szolgálják a tagintézményeket.

A projekt megvalósulása az tagintézmények fenntartási költségeit is jelentősen csökkenti, így a gazdasági, környezetvédelmi és esztétikai szempontok is teljesülnek.

Facebook

2024. május 21-24.
ÓVODAI BEIRATKOZÁS