TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

HIVATALOS OLDALA

Közzétételi lista

A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet értelmében az alábbi adatokat teszi közzé.
Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, és az étkezéssel kapcsolatos információk külön menü pont alatt találhatók.

1.Intézményi adatok

Az intézmény hivatalos neve: Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény
Az intézmény OM azonosító száma: 035728
Az intézmény törvényességi ellenőrzési szerve: Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Az intézmény székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 126. IV. em.
Az intézmény telefonszáma: 06-56/391-243
Az intézmény email címe: ovodak@fibermail.hu
Az intézmény weboldala: www.tsztm-varovi.hu
Intézményvezető: Kolozsvári Andrea

Intézményvezető-helyettesek:

 

Horváth Julianna
Fejszés Istvánné

Óvodatitkárok:

 

Baloghné Ollé Éva
Sándorné Földi Ágota

Gazdasági ügyintéző:

 

Dudicsné Sárai Erika
Szombatiné Nagy Katalin

1.2. Az intézmény tagintézményei, elérhetőségei

tagintézmény tagintézmény vezető tagintézmény címe tagintézmény e-mail címe, telefonszáma
Tulipánkert Fejszés Istvánné 5200 Törökszentmiklós

Hunyadi u. 14.
tulipankert@tsztm-varovi.hu
06-56/390-258
Aranyalma Tótáné Búzás Csilla 5200 Törökszentmiklós

Almásy u. 9.
aranyalma@tsztm-varovi.hu

06-56/390-028
Aranykapu Vargáné Bagdi Ilona 5200 Törökszentmiklós

Arany J. u. 22.
aranykapu@tsztm-varovi.hu

06-56/390-892
Napfény Vékony Andrea 5200 Törökszentmiklós

Bajcsy-Zs. u. 9.
napfeny@tsztm-varovi.hu

06-56/390-295
Nyitnikék Bosznai Éva 5200 Törökszentmiklós

Damjanich u. 23.
nyitnikek@tsztm-varovi.hu

06-56/390-789
Százszorszép Dögeiné Bóka Erzsébet 5200 Törökszentmiklós

Herman Ottó. u. 2/a.
szazszorszep@tsztm-varovi.hu

06-56/390-017
Napraforgó Fajt Györgyné 5200 Törökszentmiklós

Kossuth u. 21.
napraforgo@tsztm-varovi.hu

06-56/390-192

 

A pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők végzettsége és szakképzettsége

Engedélyezett tagóvodák száma: 7
Engedélyezett csoportok száma: 24
Az intézmény férőhelyeinek száma: 553
Engedélyezett álláshelyek száma: 84,5
Óvodapedagógusok száma: 48
Gyógypedagógusok száma: 2
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: főiskola

Óvodapedagógusok szakképzettsége:

 

2 fő közoktatási vezető
1 fő óvodai menedzser
2 fő óvodai tehetségfejlesztő
1 fő mentálhigiéné
3 fő fejlesztő pedagógus
5 fő vezető óvodapedagógus
1 fő szakvizsga gyógytestnevelés területen
Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 33
Pedagógiai asszisztensek száma: 8 fő

Pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége:

 

2 fő felsőfokú
fő középfokú
Dajkák száma: 24 fő
Dajkák iskolai végzettsége: 4 fő középfokú+OKJ
20 fő alapfokú+OKJ

Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése
Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A gyermek abban a naptári évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik. A 2,5 éves gyermek csak abban az esetben vehető fel, amennyiben már minden 3 éves gyermek óvodai elhelyezése megtörtént és még van üres óvodai férőhely.
A jelentkezők számának figyelembe vételével a fenntartó dönt az intézményben indítható csoportok számáról, a csoportokba felvehető gyermekek létszámáról, majd tájékoztatja erről az intézményvezetőt.
Az intézményvezető dönt a gyermekek felvételéről, a gyermekcsoportokba történő beosztásáról, a szülők és a tagóvoda vezetők véleményének kikérése mellett. Túljelentkezés esetén, az e feladatra alakult bizottság dönt.
A gyermeket elsősorban, abba a tagóvodába vesszük fel, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A szabad tagóvoda választás lehetősége is fennáll, amennyiben a létszámok azt megengedik. Az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról. Az intézményvezető által hozott esetleges elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelmet a jegyzőnek címezve, az intézményvezetőnek kell benyújtani, a határozat kézhezvételétől számítva 15 napon belül.

A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény gyermeklétszáma

tagintézmény/férőhely csoportok
száma
gyermek
létszám
számított
létszám
Tulipánkert 4 71 81
férőhely: 76 Katica 20 21
Maci 23 23
Tapsi-füles 23 23
Pillangó 5 14
Aranyalma 3 62 63
férőhely: 67 Katica 19 19
Margaréta 21 22
Mókus 22 22
Aranykapu 4 87 89
férőhely: 90 Csillag 22 22
Katica 21 21
Pillangó 24 24
Süni 20 22
Napfény 4 77 81
férőhely: 81 Maci 17 17
Katica 20 21
Pillangó 20 23
Süni 20 20
Nyitnikék 3 70 71
férőhely: 66 Katica 23 23
Maci 21 21
Süni 26 27
Százszorszép 3 67 69
férőhely: 73 Gomba 22 23
Katica 24 25
Mókus 21 21
Napraforgó 3 60 61
férőhely: 66 Katica 23 24
Margaréta 16 16
Vackor 21 21
intézményi összesen: 24 494 515

 

A nevelési év rendje


A nevelési év
2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.
– Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap.
Intézményünk ezeken a napokon is biztosítja a gyermekek ellátását a szülői igényeknek megfelelően.
– A nyári karbantartási szünet két turnusban zajlik, melynek időpontját február 15-ig nyilvánosságra hozzuk.

Törökszentmiklós, 2020. október 1.

 

Kolozsvári Andrea

intézményvezető