KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018

A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet értelmében az alábbi adatokat teszi közzé.
Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, és az étkezéssel kapcsolatos információk külön menü pont alatt találhatók.


1.Intézményi adatok
Az intézmény hivatalos neve: Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény
Az intézmény OM azonosító száma: 035728
Az intézmény törvényességi ellenőrzési szerve: Törökszentmiklós Város Önkormányzata
Az intézmény székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 14
Az intézmény telefonszáma: 06-56/391-243
Az intézmény email címe: ovodak@fibermail.hu
Az intézmény weboldala: www.tsztm-varovi.hu
Intézményvezető: Kolozsvári Andrea
Intézményvezető-helyettesek:

Horváth Julianna
Fejszés Istvánné
Óvodatitkárok:

Baloghné Ollé Éva
Sándorné Földi Ágota
Gazdasági ügyintéző:

Dudicsné Sárai Erika
Szombatiné Nagy Katalin


1.2. Az intézmény tagóvodái, elérhetőségei
tagóvoda tagóvoda vezető tagóvoda címe tagóvoda e-mail címe, telefonszáma
Tulipánkert Fejszés Istvánné 5200 Törökszentmiklós Hunyadi u. 14. tulipankert@tsztm-varovi.hu 06-56/390-258
Aranyalma Tótáné Búzás Csilla 5200 Törökszentmiklós Almásy u. 9. aranyalma@tsztm-varovi.hu 06-56/390-028
Aranykapu Vargáné Bagdi Ilona 5200 Törökszentmiklós Arany J. u. 22. aranykapu@tsztm-varovi.hu 06-56/390-892
Napfény Vékony Andrea 5200 Törökszentmiklós Bajcsy-Zs. u. 9. napfeny@tsztm-varovi.hu 06-56/390-295
Nyitnikék Bosznai Éva 5200 Törökszentmiklós Damjanich u. 23. nyitnikek@tsztm-varovi.hu 06-56/390-789
Százszorszép Banka Erzsébet 5200 Törökszentmiklós Herman Ottó. u. 2/a. szazszorszep@tsztm-varovi.hu 06-56/390-017
Napraforgó Fajt Györgyné 5200 Törökszentmiklós Kossuth u. 21. napraforgo@tsztm-varovi.hu 06-56/390-192
 

A pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők végzettsége és szakképzettsége
Engedélyezett tagóvodák száma: 7
Engedélyezett csoportok száma: 24
Az intézmény férőhelyeinek száma: 553
Engedélyezett álláshelyek száma: 84,5
Óvodapedagógusok száma: 48
Gyógypedagógusok száma: 2
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: főiskola
Óvodapedagógusok szakképzettsége:
1 fő közoktatási vezető
1 fő óvodai menedzser
2 fő óvodai tehetségfejlesztő
1 fő mentálhigiéné
2 fő fejlesztő pedagógus
6 fő vezető óvodapedagógus
1 fő szakvizsga gyógytestnevelés területen
Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 34
Pedagógiai asszisztensek száma: 8 fő
Pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége:


1 fő főiskola
fő középfokú
Dajkák száma: 24 fő
Dajkák iskolai végzettsége: 4 fő középfokú+OKJ
20 fő alapfokú+OKJ


Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése
Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. A gyermek abban a naptári évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik. A 2,5 éves gyermek csak abban az esetben vehető fel, amennyiben már minden 3 éves gyermek óvodai elhelyezése megtörtént és még van üres óvodai férőhely.
A jelentkezők számának figyelembe vételével a fenntartó dönt az intézményben indítható csoportok számáról, a csoportokba felvehető gyermekek létszámáról, majd tájékoztatja erről az intézményvezetőt.
Az intézményvezető dönt a gyermekek felvételéről, a gyermekcsoportokba történő beosztásáról, a szülők és a tagóvoda vezetők véleményének kikérése mellett. Túljelentkezés esetén, az e feladatra alakult bizottság dönt.
A gyermeket elsősorban, abba a tagóvodába vesszük fel, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülője dolgozik. A szabad tagóvoda választás lehetősége is fennáll, amennyiben a létszámok azt megengedik. Az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról. Az intézményvezető által hozott esetleges elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelmet a jegyzőnek címezve, az intézményvezetőnek kell benyújtani, a határozat kézhezvételétől számítva 15 napon belül.


A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény gyermeklétszáma

tagóvoda/férőhely csoportok
száma
gyermek
létszám
számított
létszám
Tulipánkert 4 77 90
férőhely: 81 Katica 25 26
Maci 24 26
Tapsi-füles 23 23
Pillangó 5 15
Aranyalma 3 67 69
férőhely: 66 Katica 23 23
Margaréta 18 18
Mókus 26 28
Aranykapu 4 90 92
férőhely: 95 Csillag 22 22
Katica 24 26
Pillangó 24 24
Süni 20 20
Napfény 4 91 94
férőhely: 82 Maci 23 24
Katica 24 24
Napraforgó 23 24
Pillangó 21 22
Nyitnikék 3 68 70
férőhely: 90 Katica 23 24
Maci 23 24
Süni 22 22
Százszorszép 3 74 77
férőhely: 73 Gomba 23 23
Micimackó 26 29
Mókus 25 25
Napraforgó 3 67 68
férőhely: 66 Katica 20 20
Margaréta 24 25
Vackor 23 23
intézményi összesen: 24 534 560


  A nevelési év rendje
A nevelési év
2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.
– Nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap. Intézményünk ezeken a napokon is biztosítja a gyermekek ellátását a szülői igényeknek megfelelően.
– A nyári karbantartási szünet két turnusban zajlik, melynek időpontját február 15-ig nyilvánosságra hozzuk.


Törökszentmiklós, 2018. október 1.


Kolozsvári Andrea
intézményvezető